รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แบบประเมินความพึงพอใจฝ่ายวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 411.45 KB
แบบประเมินความพึงพอใจฝ่ายการเงิน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.57 KB
แบบประเมินความพึงพอใจงานธุรการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 411.72 KB