กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสนธยา คันธาวัฒน์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวชไมภรณ์ ภิญโญ ครูประจำชั้น ป.1/2
ครู คศ.2

นายฌานสมิทธิ์ โชติพศุตม์ภัค