ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนประถมนนทรี
 
นายชาตรี นามคุณ
 
โทรศัพท์ 095 – 675 – 3834
 
E - mail P_ nonsee@hotmail.co.th
 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
 
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 11 พฤศจิกายน 2559 จนถึงปัจจุบัน
เป็นเวลา 2 ปี 9 เดือน
ข้อมูลผู้บริหาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.93 KB