ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนประถมนนทรี
 
นายชาตรี นามคุณ
 
โทรศัพท์ ๐๙๕ – ๖๗๕ – ๓๘๓๔
 
E - mail P_ nonsee@hotmail.co.th
 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
 
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน
เป็นเวลา ๔ ปี ๙ เดือน
ข้อมูลผู้บริหาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 122.24 KB