ผลงานครู
ชื่อผลงาน : หัววิจัย
ชื่ออาจารย์ : นางธนัญญา เจียมศรีพงษ์ ครูประจำชั้น ป.4/1
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2558,00:51  อ่าน 616 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนังสือเผยแพร่
ชื่ออาจารย์ : นางธนัญญา เจียมศรีพงษ์ ครูประจำชั้น ป.4/1
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2558,00:51  อ่าน 591 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ภาคผนวก ซ.11สามมิติ103-107
ชื่ออาจารย์ : นางธนัญญา เจียมศรีพงษ์ ครูประจำชั้น ป.4/1
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2558,00:50  อ่าน 590 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ภาคผนวก ชหนังสือเล่มเล็ก.99-102
ชื่ออาจารย์ : นางธนัญญา เจียมศรีพงษ์ ครูประจำชั้น ป.4/1
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2558,00:50  อ่าน 727 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ภาคผนวก ฉ.96-98
ชื่ออาจารย์ : นางธนัญญา เจียมศรีพงษ์ ครูประจำชั้น ป.4/1
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2558,00:50  อ่าน 609 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ภาคผนวก จ. ความคิดเห็น84-87
ชื่ออาจารย์ : นางธนัญญา เจียมศรีพงษ์ ครูประจำชั้น ป.4/1
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2558,00:49  อ่าน 618 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ภาคผนวก ง... ความต้องการ81-83
ชื่ออาจารย์ : นางธนัญญา เจียมศรีพงษ์ ครูประจำชั้น ป.4/1
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2558,00:49  อ่าน 608 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ภาคผนวก ค.แบบทดสอบ72-80
ชื่ออาจารย์ : นางธนัญญา เจียมศรีพงษ์ ครูประจำชั้น ป.4/1
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2558,00:49  อ่าน 582 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ภาคผนวก ข.69-71
ชื่ออาจารย์ : นางธนัญญา เจียมศรีพงษ์ ครูประจำชั้น ป.4/1
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2558,00:49  อ่าน 604 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ภาคผนวก ก.66-68
ชื่ออาจารย์ : นางธนัญญา เจียมศรีพงษ์ ครูประจำชั้น ป.4/1
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2558,00:48  อ่าน 622 ครั้ง
รายละเอียด..