อัตลักษณ์ /เอกลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์ /เอกลักษณ์โรงเรียน

อัตลักษณ์โรงเรียน

ยิ้มง่าย   ไหว้สวย

 

 

เอกลักษณ์โรงเรียน

สถานศึกษาพอเพียง