สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์ของโรงเรียน
รูปเสมาธรรมจักรและตัวอักษรประถมนนทรี

 

 

ส.ป.ท.

อักษรย่อชื่อโรงเรียน