ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการประเมินตนเองของสถานสึกษา 2560 (อ่าน 333) 25 ส.ค. 60
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2560 SAR ส่วนที่ 4 ภาคผนวก (อ่าน 335) 25 ส.ค. 60
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2560 SAR ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา (อ่าน 308) 25 ส.ค. 60
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2560 SAR ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานสึกษา (อ่าน 752) 25 ส.ค. 60
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2560 SAR ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน (อ่าน 352) 25 ส.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้าชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 545) 26 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง (อ่าน 428) 22 มี.ค. 60
รับสมัครครูเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม-24 มีนาคม2560 (อ่าน 449) 02 มี.ค. 60
รับสมัครครูเอกภาษาจีน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม-24 มีนาคม2560 (อ่าน 397) 02 มี.ค. 60
รับสมัครนักนักการภารโรง 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม-24 มีนาคม2560 (อ่าน 402) 02 มี.ค. 60
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 389) 01 มี.ค. 60
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2558 ( SAR )2 (อ่าน 574) 16 พ.ค. 59
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2558 ( SAR )1 (อ่าน 446) 16 พ.ค. 59
โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 543) 02 มี.ค. 59
กิจกรรมเเลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในองค์กร (อ่าน 529) 08 พ.ค. 58
แจ้งวันเปิดเรียน วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 (อ่าน 539) 01 พ.ค. 58
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 744) 02 เม.ย. 58
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนพิเศษ EIS (อ่าน 625) 16 มี.ค. 58
วันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2557 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/25557 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 (อ่าน 660) 29 ก.ย. 57
ประกาศโรงเรียนหยุด ตั้งแต่วันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 (อ่าน 775) 08 ส.ค. 57
โปรแกรม Aurasma (อ่าน 942) 03 มิ.ย. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2- 6 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1024) 13 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1017) 13 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้นอนุบาล 3 ขวบ ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 972) 13 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1137) 13 มี.ค. 57
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน EIS Programme ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 933) 13 มี.ค. 57
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน EIS Programme ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1012) 13 มี.ค. 57
วันที่ 17 มกราคม 2557 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียน (อ่าน 1004) 17 ม.ค. 57
เรื่อง หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ในวันทร์ที่ 13- 14 มกราคม 2557 (อ่าน 1075) 12 ม.ค. 57
กำหนดการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนประถมนนทรี (อ่าน 1272) 31 ม.ค. 57
โรงเรียนประถมนนทรี รับสมัครครูภาษาอังกฤษ ๑ ตำแหน่ง รายละเอียด คลิก (อ่าน 1130) 28 ส.ค. 56
คณะครุโรงเรียนประถมนนทรีจำนวน 3 ท่านเข้าร่วมอบรม DATA CANTER ณ เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพฯ (อ่าน 856) 15 มิ.ย. 56
ประกาศ รับสมัครวิทยากร สอนภาษาจีน ๑ ตำแหน่ง ด่วน (อ่าน 926) 27 พ.ค. 56
โรงเรียนประถมนนทรีจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลก..มีกิจกรรมสวดมนต์..ไหว้พระเวียนเทียน (อ่าน 1740) 23 พ.ค. 56
คณะครูโรงเรียนประถมนนทรีอบรมการจัดทำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 922) 13 พ.ค. 56
โรงเรียนประถมนนทรีเปิดเรียนประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 (อ่าน 870) 13 พ.ค. 56
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๘.๓๐ น.เรียนเชิญคณะครูโรงเรียนประถมนนทรีทุกท่านเข้าร่วมประชุม (อ่าน 864) 05 เม.ย. 56
วันที่ ๒๔ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ น. ขอเรียนเชิญคณะกรรมการจัดตารางสอน ณ ห้องประชุมอังสนา (อ่าน 816) 05 เม.ย. 56
วันมอบตัวนักเรียน วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ อนุบาล - ป.๖ (อ่าน 914) 01 มี.ค. 56
เชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันเกิดโรงเรียน ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ (อ่าน 1101) 15 ม.ค. 56