ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนประถมนนทรี เรื่อง การรับนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษาและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนการศึกษาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 133) 16 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนประถมนนทรี เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และนักเรียนการศึกษาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 162) 16 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนประถมนนทรี เรื่อง การรับนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 128) 16 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนประถมนนทรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ (อ่าน 201) 06 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนประถมนนทรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ (อ่าน 238) 02 ธ.ค. 65
ประกาศประชาสัมพันธ์โรงเรียนประถมนนทรี เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา เนื่องในวาระครบรอบ 56 ปี การสถาปนาโรงเรียนประถมนนทรี ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 (อ่าน 243) 01 ธ.ค. 65
ประกาศประชาสัมพันธ์โรงเรียนประถมนนทรี เรื่อง แจ้งหยุดเรียนช่วงประชุมเอเปค วันหยุดราชการกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 263) 10 พ.ย. 65
ประกาศประชาสัมพันธ์โรงเรียนประถมนนทรี เรื่อง โรงเรียนประถมนนทรีได้รับรางวัล เหรียญทองระดับดีเด่น การขับเคลื่อนการสร้างและพัฒนาศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (อ่าน 270) 10 พ.ย. 65
ประกาศประชาสัมพันธ์โรงเรียนประถมนนทรี เรื่อง โรงเรียนประถมนนทรีได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ. 2565 ปีที่ 5 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (อ่าน 229) 09 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนประถมนนทรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 256) 02 พ.ย. 65
รางวัลเหรียญทองระดับดีเด่น ตามผลการตัดสินการประเมินคู่มือธุรกิจในการขับเคลื่อน การสร้างและพัฒนาศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าโรงเรียน ชื่อแผนธุรกิจ S.P.T BakeryKids กลุ่มโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มรัตนโกสินทร์ (อ่าน 283) 28 ต.ค. 65
ประกาศประชาสัมพันธ์โรงเรียนประถมนนทรี เรื่องแจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1/2565 และกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 405) 03 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนประถมนนทรี เรื่อง ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอน ๑๖ พ.ค.๒๕๖๕ (อ่าน 818) 16 พ.ค. 65
รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาและวิชาเอกภาษาไทย (อ่าน 959) 12 พ.ค. 65
รับสมัครนักเรียนระดับชั้น อนุบาล ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3849) 25 ม.ค. 65
รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ประถม ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3947) 25 ม.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3857) 24 ม.ค. 65
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ปี 2564 (อ่าน 4003) 19 ต.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกครูดนตรีไทย (อ่าน 7508) 29 พ.ย. 63
รับสมัครครูดนตรีไทย (อ่าน 7735) 18 พ.ย. 63
ประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 7065) 18 พ.ย. 63
ประกาศผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ (อ่าน 7454) 18 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร (อ่าน 7015) 18 พ.ย. 63
ประกาศผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ (อ่าน 6991) 18 พ.ย. 63
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (อ่าน 7499) 26 ส.ค. 63
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (อ่าน 7249) 26 ส.ค. 63
มาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนประถมนนทรี (อ่าน 7188) 18 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนประถมนนทรี เรื่องแจ้งแนวทางปฏิบัติโรงเรียนประถมนนทรีในช่วงการประกาศใช้พระราชกำหนดบริหา (อ่าน 7251) 26 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 7327) 19 มี.ค. 63
ระเบียบการแต่งกายนักเรียนโรงเรียนประถมนนทรี (อ่าน 7288) 19 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนประถมนนทรี เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) (อ่าน 7128) 19 มี.ค. 63
แนะนำระบบ e-Donation สำหรับบริจาคเพื่อการศึกษา โรงเรียนประถมนนทรี (อ่าน 7163) 19 มี.ค. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา สาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร์ (อ่าน 7187) 19 มี.ค. 63
รับสมัครครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์/--คุณสมบัติวุฒิปริญญาตรี จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 (อ่าน 7271) 09 ธ.ค. 62
รับสัมครครูสอนภาษาจีน จำนวน1 อัตรา (อ่าน 7387) 14 ต.ค. 62
ประกาศเจตจำนงเรื่องการบริหารงานโรงเรียน (อ่าน 7242) 30 ก.ย. 62
โครงการงานงบประมาณ (อ่าน 9227) 07 ส.ค. 61
การให้ความเห็นชอบประธานฯ (อ่าน 7490) 07 ส.ค. 61
โครงการงานบริหารทั่วไป (อ่าน 7632) 07 ส.ค. 61
โครงการงานบุคคล (อ่าน 7492) 07 ส.ค. 61
โครงการงานวิชาการ (อ่าน 10703) 07 ส.ค. 61
แผนปฏิบัติการ-2561 (อ่าน 7456) 07 ส.ค. 61
คู่มือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (อ่าน 7253) 09 ก.ค. 61
คู่มือระเบียบวินัยปกครองและเสริมสร้างแรงจูงใจเชิงบวกโรงเรียนประถมนนทรี (อ่าน 7326) 04 ก.ค. 61
แนวทาง ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของบุคลากรทางการศึกษาโรงเร (อ่าน 7227) 04 ก.ค. 61
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2560 SAR ส่วนที่ 4 ภาคผนวก (อ่าน 7677) 25 ส.ค. 60
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2560 SAR ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา (อ่าน 7690) 25 ส.ค. 60
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2560 SAR ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานสึกษา (อ่าน 8930) 25 ส.ค. 60
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2560 SAR ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน (อ่าน 8004) 25 ส.ค. 60
ผลการประเมินตนเองของสถานสึกษา 2560 (อ่าน 7640) 25 ส.ค. 60