ภาพกิจกรรม
การประชุม อพม.เขตยานนาวา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖)
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายชาตรี นามคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรี ได้เข้าร่วมการประชุม อพม.เขตยานนาวา ครั้งที่ 1/2566 โดย ศปง.อพม.เขตยานนาวา โดยมี นายลิขิต ลิ้มรสรวย ประธาน อพม.เขตยานนาวา เป็นประธานในที่ประขุม โดยมีคณะกรรมการและสมาชิก อพม.เขตยานนาวาเข้าร่วมประชุม จำนวน 45 ท่าน ในการนี้ เจ้าหน้าที่กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุม ณ ศูนย์ประสานงาน อพม.เขตยานนาวา อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา วัดทองบน เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2566,08:49   อ่าน 62 ครั้ง