ภาพกิจกรรม
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมอังสนา (๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖)
วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายชาตรี นามคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรี เป็นประธานในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็นการดำเนินการโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักเรียน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนประถมนนทรี SPT Model ณ ห้องประชุมอังสนา โดยการประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2566,16:54   อ่าน 63 ครั้ง