ภาพกิจกรรม
คลินิกทันตกรรมบางกอกสไมล์ตรวจฟันให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่่ 6 ตามสิทธิ์ สปสช. (๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖)
วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คลินิกทันตกรรมบางกอกสไมล์ตรวจฟันให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ บริเวณอาคารโดมโรงเรียนประถมนนทรี ตามสิทธิ์ สปสช. โดยการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2566,15:46   อ่าน 25 ครั้ง