ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำวันอังคาร (๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖)
วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายชาตรี นามคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ประจำวันอังคาร ภายใต้โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ และการศึกษาพิเศษ เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยให้นักเรียนปฏิบัติตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและเห็นความสำคัญของศาสนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย คงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ซึ่งสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ณ บริเวณอาคารโดม
#โรงเรียนประถมนนทรี
#PrathomnonseeSchool
#โรงเรียนประถมนนทรีสร้างความรู้คู่คุณธรรมนำคนคุณภาพสู่สังคม
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2566,12:00   อ่าน 63 ครั้ง