ภาพกิจกรรม
นิเทศและตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดเรียนของโรงเรียนประถมนนทรี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖)
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นางนภัทร ธัญญวณิชกุล รอง ผอ. สพป.กทม. นางสาวสมฤทัย ธรรมา ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นายวิทวัส นิดสูงเนิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะนิเทศและตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มาตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจแก่ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนประถมนนทรี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2566,12:48   อ่าน 97 ครั้ง