ภาพกิจกรรม
วันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖)
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายชาตรี นามคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรี พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับนักเรียนทุกระดับชั้น ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ให้โอวาทแก่นักเรียนและแนะนำบุคลากรใหม่ ได้แก่นายไพโรจน์ กลิ่นรื่น ครูคอมพิวเตอร์ นายธเนศ มลิชู ครูดนตรีไทย และกล่าวต้อนรับ นายธิปไตย ตันเที่ยง นักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 สาขาวิชา ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทำหน้าที่ ศึกษาสังเกต รอบรู้ในงานครู ณ บริเวณอาคารโดม
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2566,22:18   อ่าน 125 ครั้ง