ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 และการศึกษาพิเศษ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ (BANGKOK PLANETARIUM) (๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖)
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 นายชาตรี นามคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 และนักเรียนการศึกษาพิเศษร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ (BANGKOK PLANETARIUM) เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เข้าใจหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดกิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2566,08:07   อ่าน 81 ครั้ง