ภาพกิจกรรม
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖)
วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 สนามสอบโรงเรียนประถมนนทรี โดยมีนายชาตรี นามคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรี หัวหน้าสนามสอบ ตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจนักเรียนและคณะครู การประเมินประกอบด้วย ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และความสามารถด้านภาษาไทย ซึ่งการดำเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2566,19:29   อ่าน 48 ครั้ง