ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 2565 ณ เมืองโบราณและบางปู (๙ มีนาคม ๒๕๖๖)
วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ นายชาตรี นามคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรี พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนiระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖  เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการและบางปู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย และตระหนักถึงความเป็นมาของชาติไทย อีกทั้งเกิดความซาบซึ้งและภาคภูมิใจในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2566,13:40   อ่าน 131 ครั้ง