ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำวันอังคาร ณ บริเวณอาคารโดม (๒๔ มกราคม ๒๕๖๖)
วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 นายชาตรี นามคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ประจำวันอังคาร ภายใต้โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยให้นักเรียนปฏิบัติตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและเห็นความสำคัญของศาสนาควบคู่ไปกับ การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย คงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ซึ่งสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ณ บริเวณอาคารโดม 
#โรงเรียนประถมนนทรี
 #PrathomnonseeSchool
 #โรงเรียนประถมนนทรีสร้างความรู้คู่คุณธรรมนำคนคุณภาพสู่สังคม
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2566,10:30   อ่าน 32 ครั้ง