ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 (16 มกราคม 2566)
วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ นายชาตรี นามคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรีพร้อมด้วยฝ่ายบริหารคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมงานวันครูประจำปี ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ในการนี้ ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธี โดยมีนางนภัส ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเป็นประธานกรรมการจัดงานวันครูกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ในโอกาสนี้โรงเรียนประถมนนทรีขอแสดงความยินกับคุณครูโรงเรียนประถมนนทรีที่ได้รับรางวัลครูดีศรีประถมกรุงเทพฯ ประจำปี 2566 จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ นางสาวพนิดา โสมวงศ์และสิบเอกหญิงอัญชนา สุทธิสนธ์
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2566,12:13   อ่าน 42 ครั้ง