ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำวันอังคาร (17 มกราคม 2566)

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 นายชาตรี นามคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ประจำวันอังคาร ภายใต้โครงการโรงเรียนวิถีพุทธเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยให้นักเรียนปฏิบัติตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและเห็นความสำคัญของศาสนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย คงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามซึ่งสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ณ บริเวณอาคารโดม

โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2566,11:46   อ่าน 45 ครั้ง