ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2565
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนประถมนนทรี ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2565 นำโดย ผศ.ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ ในการนี้ นายชาตรี นามคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรี ดำรงตำแหน่งกรรมการ และเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และร่วมกันกำหนดแนวทางเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2565,21:55   อ่าน 28 ครั้ง