ภาพกิจกรรม
สพป.กทม. จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา “ด้านการวางแผน การสร้างวินัยทางการเงินและการออม”
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายชาตรี นามคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรี
พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
“ด้านการวางแผน การสร้างวินัยทางการเงินและการออม” จัดอบรมโดย สพป.กทม.
โดยมี ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานเปิดการอบรม ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เป็นผู้มีความรู้ด้านการเงิน การวางแผนการใช้จ่ายเงิน มีวินัยทางการเงินและการออม โดยมี นางสาวสมฤทัย ธรรมมา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กล่าวรายงาน ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ เป็นวิทยากรพิเศษ
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2565,13:34   อ่าน 22 ครั้ง