ภาพกิจกรรม
การสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2565 สนามสอบโรงเรียนประถมนนทรี
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายชาตรี นามคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรี มอบหมายให้ นางสาวภัทรพร ภูบุญทอง ครูโรงเรียนประถมนนทรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการเข้าร่วมพิธีเปิดสอบธรรมศึกษาสนามหลวงประจำปี 2565 ได้รับเมตตาจาก พระครูวินัยธรภานุวัฒน์ ประธานสนามสอบเมตตาเป็นประธานกล่าวเปิดสอบธรรมสนามหลวง ในสังกัดสำนักเรียนวัดยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร สนามสอบโรงเรียนประถมนนทรี พระวีรภัทร เตชธีโร เลขานุการสนามสอบ สามเณรเทพบุตร สีคำ กรรมการคุมสอบ สามเณรวรชิต เหล่าบัวดี กรรมการกำกับห้องสอบสามเณรกฤษดา คุณละ กรรมการกำกับห้องสอบ พร้อมคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนประถมนนทรี 
   
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2565,09:57   อ่าน 42 ครั้ง