ภาพกิจกรรม
โครงการเตรียมความพร้อมการสอบธรรมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปี 2565
วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2565 นายชาตรี นามคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรีได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบธรรมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนก่อนวันสอบจริงซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โดยมีนางสาววัลลภา พลับน้อย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นผู้ประสานงาน
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2565,23:57   อ่าน 66 ครั้ง