ภาพกิจกรรม
รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี 2565 ปีที่ 5 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายชาตรี นามคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรี พร้อมด้วยนางสาวธีวาวรรณ พันธ์ดี ครูโรงเรียนประถมนนทรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนางสาวอรนิชา สุดใจ ครูโรงเรียนประถมนนทรี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เข้ารับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี พ.ศ.2565 ปีที่ 5 ติดต่อกันจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2565,21:07   อ่าน 35 ครั้ง