ภาพกิจกรรม
ร่วมพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนหอวัง
วันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายชาตรี นามคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยนางสาวทัศนนันท์ เกลี้ยงไธสง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ร่วมพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมดำเนินงานและสร้างภาคีเครือข่าย ใน 4 โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้แก่ โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา,โครงการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร, โครงการพัฒนาระบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของครูผู้สอนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และโครงการพัฒนาระบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้มอบโล่และเกียรติบัตร และ นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดฯเป็นผู้กล่าวรายงานถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ ของการจัดงาน โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู เข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนหอวัง
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2565,19:58   อ่าน 41 ครั้ง