ภาพกิจกรรม
พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการแม่อุปถัมภ์สมาคม YWCA กรุงเทพ ฯ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (๓ ก.พ.๒๕๖๔)
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. โรงเรียนประถมนนทรี ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการแม่อุปถัมภ์ สมาคม YWCA กรุงเทพ ฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนจำนวน 11 คน คนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ณ อาคารโดม  ในการนี้ขอขอบพระคุณคุณปานชัย แก้วอัมพรดี กรรมการผู้แทนศิษย์เก่าโรงเรียนประถมนนทรีและคุณศิริชัย เชาวน์เกษม กรรมการผู้แทนผู้ปกครองโรงเรียนประถมนนทรีที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนครั้งนี้ค่ะ
ข่าว ครูชลรัตน์


โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2564,20:07   อ่าน 107 ครั้ง