ภาพกิจกรรม
พิธีมอบทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐาน โดยกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (๓ ก.พ.๒๕๖๔)
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. โรงเรียนประถมนนทรี ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐาน โดยกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) คัดกรองโดยระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ ณ อาคารโดม  ในการนี้ขอขอบพระคุณ คุณปานชัย แก้วอัมพรดี กรรมการผู้แทนศิษย์เก่าโรงเรียนประถมนนทรี และคุณศิริชัย เชาวน์เกษม กรรมการผู้แทนผู้ปกครองโรงเรียนประถมนนทรีที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนครั้งนี้ค่ะ
ภาพ/ข่าว คุณครูชลรัตน์


โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2564,19:55   อ่าน 106 ครั้ง