ภาพกิจกรรม
การตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๕ ก.พ.๒๕๖๔)
กราบขอบพระคุณ ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร, ท่าน ฆอนิมะฮ์ พูลสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร, ศน.รัชนีวัลย์ จุลบาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และทีมงาน สพป.กทม. ในการตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่มีคุณค่ายิ่งต่อการพัฒนาโรงเรียนประถมนนทรีค่ะ
ขอบคุณภาพโดยคุณครูอรนิชา สุดใจ
ข่าวคุณครูชลรัตน์ กอหาญ
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2564,18:31   อ่าน 159 ครั้ง