ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ขอบพระคุณ ผศ.ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ, คุณพชร มโนธรรมรักษา ประธานที่ปรึกษา, คุณพงศพัศ กตคุณวิสิทธิ์ ที่ปรึกษา, พระครูสถิตบุญวัฒน์,พระครูขันติวโรภาส,คุณปานชัย แก้วอัมพรดี, คุณ สมเกียรติ ปัญญะธารา , รศ.ดร.อัจฉรา นิยมาภา, รศ.ทพญ.ดร.ผกาภรณ์ พันธุวดีพิศาลธุรกิจ, นพ.ประพจน์ เภตรากาศ, ดร.ธนณัฏฐ์ แจ้งสามสี, คุณไพวัลย์ ทองคำ,คุณศิริชัย เชาว์เกษม,ครูภัทรพร ภูบุญทอง และกรรมการทุกท่าน ในการให้ข้อเสนอแนะในการประชุมกรรมการสถานศึกษา ๒/๒๕๖๓
ขอบคุณภาพจาก คุณครูอรนิชา สุดใจ
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2564,19:57   อ่าน 240 ครั้ง