ภาพกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนประถมนนทรีขอขอบพระคุณคุณเนวินธุ์ ช่อชัยทิพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนประถมนนทรี ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สนามโดมโรงเรียนประถมนนทรี
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2563,00:07   อ่าน 227 ครั้ง