ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา (๓๐ พ.ย. ๒๕๖๓)
วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายชาตรี นามคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรีเป็นประธานในการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมอังสนา โดยได้มอบนโยบายแนวปฏิบัติด้านการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้แก่คณะครูได้ทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องพร้อมเพรียงกัน รวมทั้งได้ปรึกษาหารือร่วมกันในเรื่องการพัฒนานักเรียนทั้งทางวิชาการและพฤติกรรม(ตามค่านิยมอันพึงประสงค์) การเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ การอบรมและสอบธรรมศึกษาประจำปี ๒๕๖๓ และการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนประถมนนทรี ประจำปี ๒๕๖๓ นอกจากนี้ยังได้ร่วมแสดงความยินดีแก่คุณครูวุฒินันท์ นาฎสกุล ในโอกาศสอบผ่านและได้รับการแต่งตั้งให้รับราชาการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนพิบูลประชาบาล สพป.สมุทรปราการเขต ๑ และได้กล่าวต้อนรับว่าที่ร้อยตรีอภิเดช รู้อยู่ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกดนตรีศึกษาซึ่งจะมาปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาดนตรีแทนคุณครูวุฒินันท์ นาฎสกุลในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นี้
ภาพ:คุณครูชลรัตน์ คุณครูอรนิชาและคุณครูอัญชนา
ข่าว:คุณครูชลรัตน์
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2563,18:03   อ่าน 253 ครั้ง