ภาพกิจกรรม
พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต
วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนประถมนนทรี   จัดพิธีประกาศเจตจำนงสุจริตเพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของสถานศึกษา มุ่งมั่นพัฒนาสถานศึกษาให้มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปลอดจากการทุจิตคอร์รัปชั่นตามหลักธรรมาภิบาล  ในการนี้ นายชาตรี นามคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรี นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมพิธีการเชิงสัญลักษณ์และกล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ด้วยความมุ่งมั่นแสดงเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงาน
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2563,15:39   อ่าน 181 ครั้ง