ภาพกิจกรรม
พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการแม่อุปถัมภ์สมาคม YWCA กรุงเทพ ฯ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
#พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการแม่อุปถัมภ์สมาคม YWCA กรุงเทพ ฯ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายชาตรี นามคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรีเป็นปรธานในพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการแม่อุปถัมภ์ สมาคม YWCA กรุงเทพ ฯ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีนักเรียนในการดูแลของโครงการจำนวน ๑๑ คน ได้แก่ ด.ช. วุฒิพงษ์ ศรีจันทร์สุก ด.ช. ปรัญชัย นาบุญ ด.ญ. ชนัญธิดา เผือกฉุย ด.ญ. จรัสพร เพ่งพิศ ด.ญ. พรชิตา บึงแก้ว ด.ญ. ปาลิดา สุริโย ด.ช. ชยานนท์ มวลคำลา ด.ญ. กนกวรรณ กางถิ่น ด.ญ. กัญญาณัฐ จันทะวี ด.ญ. ปิยฉัตร พจนะเรียน ด.ช. ณัฏฐวุฒิ เหนียนเฉลย ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจำนวนทุนการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนประถมนนทรี
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2563,14:16   อ่าน 56 ครั้ง