ภาพกิจกรรม
พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓โรงเรียนประถมนนทรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายเครื่องสักการะ และร่วมกันยืนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลง สดุดีจอมราชา โดยมีนายชาตรี นามคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรีเป็นประธานในพิธี และนางสาวธีวาวรรณ พันธ์ดี ครูโรงเรียนประถมนนทรี เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี โดยมีนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนประถมนนทรี
ขอบคุณภาพ:นางสาวอรนิชา สุดใจและนางสาวสนธยา คันธาวัฒน์
ข่าว:ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนประถมนนทรี
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2563,23:16   อ่าน 193 ครั้ง