ภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครูโรงเรียนประถมนนทรี ประจำปี 2563
โรงเรียนประถมนนทรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ โดยมีนายชาตรี นามคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรีเป็นประธานในพิธี เจิมหนังสือและกล่าวให้โอวาท ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นนำพานมาไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ และกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครูผู้มีพระคุณและแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนประถมนนทรี
ภาพ:ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนประถมนนทรี
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2563,15:25   อ่าน 258 ครั้ง