ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓โรงเรียนประถมนนทรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๓ รูป โดยมีนายชาตรี นามคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรีเป็นประธานในพิธี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสาน รักษาต่อยอด แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชทานโครงการจิตอาสา พระราชทาน ๙๐๔ วปร. เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาอเนกประสงค์ โรงเรียนประถมนนทรี
ภาพ/ข่าว:ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนประถมนนทรี
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2563,15:10   อ่าน 133 ครั้ง