ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี ๒๕๖๒ (๑๒ พ.ย. ๒๕๖๒)
วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนประถมนนทรีได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงอภิมงคล โสณกุล ประธานในพิธี ผศ.ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ นักกีฬาอาวุโส อดีตนักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประถมนนทรี อดีต สข.สมเกียรติ ปัญญะธารา อดีต สข.ปานชัย แก้วอัมพรดี และร.ต.อ.สงกราณ ทัพสุริย์มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ในการนี้นายชาตรี นามคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรี ฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองทุกคนขอกราบขอบพระคุณแขกผู้เกียรติทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ภาพ:นางสาวชลรัตน์ กอหาญและนางสาวอรนิชา สุดใจ
ข่าว:นางสาวชลรัตน์ กอหาญ
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,04:05   อ่าน 252 ครั้ง