ภาพกิจกรรม
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนในสถานศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนในสถานศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

 

 

โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2562,19:13   อ่าน 270 ครั้ง