ภาพกิจกรรม
ได้รับบริจาคเปียโนไฟฟ้า ๑ หลัง จากคุณอภิสิทธิ์ องอาจผจญและคุณวิมลรัตน์ พงศ์สถาพร
วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ นายชาตรี นามคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรีและคณะครูได้เดินทางไปรับมอบเปียโนไฟฟ้าจากคุณอภิสิทธิ์ องอาจผจญและคุณวิมลรัตน์ พงศ์สถาพร โดยท่านทั้งสองได้บริจาคให้กับโรงเรียนประถมนนทรีจำนวน ๑ หลัง ในโอกาสนี้ฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านทั้งสองเป็นอย่างสูง ในการนี้โรงเรียนจะนำไปใช้เป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกในโอกาสต่อไป

โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2562,20:15   อ่าน 156 ครั้ง