ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายชาตรี นามคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ในการนี้ฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนทุกระดับชั้น และผู้ปกครอง ได้ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล โดยมีนายโสภณ สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนประถมนนทรีเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานแก่ประธานในพิธี จากนั้นประธานในพิธีเป็นตัวแทนกล่าวคำถวายพระพรก่อนที่จะร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีพระแม่ไทยและได้มีการรำถวายพระพรจากตัวแทนนักเรียน ทั้งนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยภายใต้ร่มพระบารมี จากนั้นมีการมอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่นในทุกระดับชั้นซึ่งผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการโรงเรียน ตัวแทนลูกกล่าวความรู้สึกที่มีต่อแม่และตัวแทนแม่กล่าวความรู้สึก และร่วมร้องเพลงร่วมกันโดยการแสดงต่างๆ ได้สะท้อนความรู้สึกของลูกที่มีต่อแม่ผ่านบทเพลงและการแสดงออกทำให้คุณแม่หลายคนที่มาร่วมกิจกรรมต่างก็มีความรู้สึกร่วมกับเด็กเด็กปลื้มปริ่มในสิ่งที่ลูก ๆ ได้แสดงออกมาหลายคนถึงกับหลั่งน้ำตาในความปลื้มปีตินี้ ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นเรียบง่าย และกิจกรรมสุดท้ายทุกคนได้ร่วมกันปลูกต้นกล้วย ณ บริเวณแปลงเกษตร ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนประถมนนทรี ภาพ:นางสาวอรนิชา สุดใจ นางสาวชลรัตน์ กอหาญ นายวุฒินันท์ นาฏสกุลและนางสาวเบญจมาศ ตันเที่ยง ข่าว:นางสาวชลรัตน์ กอหาญ
 
 

โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2562,14:11   อ่าน 217 ครั้ง