ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่ภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๒
  • วันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น. นายชาตรี นามคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรีเป็นประธานในกิจกรรมวันสุนทรภู่ สู่ภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศาลาอเนกประสงค์ ในการนี้มีนางสาวสนธยา คันธาวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงระดับชั้นอนุบาล ๑ ชุด "ก เอ๋ย ก ไก่" การแข่งขันจับคู่ภาพและพยัญชนะของระดับชั้นอนุบาล ๒  การแข่งขันค้นหาพยัญชนะไทยของระดับชั้นอนุบาล ๓ การแสดงชุด "รากไทย" โดยคณะสภานักเรียน การแข่งขันจับคู่และความหมายของภาพของนักเรียนการศึกษาพิเศษ การแข่งขันจับคู่คำและความหมายของภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ การแข่งขันปริศนาคำทาย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ การแข่งขันเขียนตามคำบอกบัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ การแข่งขันสำนวนไทยหรรษาของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ การแข่งขันซีรี่ย์ตัวละครในเรื่องพระอภัยมณี ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชุมนิทรรศการเกี่ยวกับวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย

  • ภาพ/ข่าว นางสาวชลรัตน์ กอหาญ ตำแหน่งครู โรงเรียนประถมนนทรี

โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2562,12:04   อ่าน 165 ครั้ง