ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประชุมคณะสีครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ศาลาอเนกประสงค์ (๔ มิ.ย.๖๒)
วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนประถมนนทรีได้จัดประชุมคณะสีครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ศาลาอเนกประสงค์โดยมีนายโสภณ สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนประถมนนทรีปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยคณะครูประจำสีคอยควบคุมดูแลนักเรียน การประชุมประกอบด้วยการแบ่งสมาชิกในคณะสีเพื่อมอบหมายจุดรับผิดชอบในการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน คณะสีต่างๆ ประกอบด้วยสีส้ม สีฟ้า สีเหลืองและสีเขียว เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมนักเรียนแต่ละคณะสีแยกย้ายกันทำความสะอาดตามจุดที่ได้รับมอบหมายภายในบริเวณโรงเรียน
ภาพ/ข่าว นางสาวชลรัตน์ กอหาญ ครูโรงเรียนประถมนนทรี
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2562,17:51   อ่าน 108 ครั้ง