ภาพกิจกรรม
บรรยายพิเศษในหัวข้อโอกาสทางการศึกษาและทักษะพหุปัญญา ณ ห้องประชุมนนทรี (๒ มิถุนายน ๖๒)
วันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนประถมนนทรีได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อโอกาสทางการศึกษาและทักษะพหุปัญญาในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมนนทรี และได้มีการสาธิตกีฬา Samurai Sport ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนได้รับชมด้วยในการนี้โรงเรียนประถมนนทรีขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูงที่ได้มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการจัดการประชุมในครั้งนี้ ภาพ/ข่าว นางสาวชลรัตน์ กอหาญ ครูโรงเรียนประถมนนทรี
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2562,14:19   อ่าน 45 ครั้ง