ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมนนทรี (๒ มิถุนายน ๒๕๖๒)
วันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนประถมนนทรีได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ขึ้น โดยมีนายชาตรี นามคุณผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรีเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมนนทรี เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยรายละเอียดการประชุมประกอบด้วยการชี้แจงนโยบายของโรงเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ การแนะนำว่าที่ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาคนใหม่ผศ.ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ และท่านได้บรรยายพิเศษในหัวข้อโอกาสทางการศึกษาและทักษะพหุปัญญาเพื่อให้ความรู้กับคณะครูและผู้ปกครองรวมทั้งการแนะนำกีฬา Samurai Sport แนะนำคุณครูคนใหม่ การแนะนำตัวแทนสภานักเรียน การชี้แจงรายละเอียดค่าบำรุงการศึกษา การอบรมการจัดการเรื่องขยะในโรงเรียนโดยนิสิตปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมผู้ปกครองแยกพบคุณครูประจำชั้นตามห้องเรียน ในการนี้มีผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณผู้ปกครองเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดประชุมในครั้งนี้
ภาพ/ข่าว นางสาวชลรัตน์ กอหาญ
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2562,14:08   อ่าน 139 ครั้ง