ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโลกสดใสรวมใจพิทักษ์โลก ณ มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันประเทศไทย (๑ มิถุนายน ๒๕๖๒)
วันเสาร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ นักเรียนโรงเรียนประถมนนทรีจำนวน ๒ คนได้เข้าร่วมกิจกรรมโลกสดใส...รวมใจพิทักษ์โลกและรับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันประเทศไทย ในการนี้เด็กหญิงนลินญา ชัยเดช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันอันดับที่ ๒ ในการแข่งขันเด็ก/เยาวชนประพฤติดีมีจิตสาธารณะระดับชั้นประถมศึกษาโดยได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษาจำนวน ๑,๐๐๐ บาทและเด็กหญิงพลอยปภัส ชูศรีพัฒน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการประกวดคำกล่าวสุนทรพจน์รณรงค์พิทักษ์โลก หัวข้อ "โลกสดใส...ร่วมใจพิทักษ์โลก" โดยมีนางสาวชลรัตน์ กอหาญ ครูโรงเรียนประถมนนทรีเป็นผู้ควบคุมดูแล ภาพ/ข่าว นางสาวชลรัตน์ กอหาญ ครูโรงเรียนประถมนนทรี
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2562,19:21   อ่าน 118 ครั้ง