ภาพกิจกรรม
ร่วมกิจกรรม"โครงการโลกสดใส รวมใจพิทักษ์โลก" ณ มูลนิธิพุทธฉือจี้(๑๕ พ.ค.๒๕๖๒)
วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ครูและนักเรียนโรงเรียนประถมนนทรีได้เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการโลกสดใส รวมใจพิทักษ์โลก" ณ มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันประเทศไทย ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ในการนี้มีนักเรียนจำนวน ๒ คนได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวดังนี้ เด็กหญิงพลอยปภัส ชูศรีภัทรเข้าร่วมกิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์รณรงค์พิทักษ์โลกและเด็กหญิงนลินญา ชัยเดชเข้าร่วมกิจกรรมเด็กและเยาวชนประพฤติดีมีจิตสาธารณะ โดยมีนางสาวชลรัตน์ กอหาญตำแหน่งครู โรงเรียนประถมนนทรีเป็นผู้ควบคุมดูแล
ภาพ/ข่าว นางสาวชลรัตน์ กอหาญ ตำแหน่งครู โรงเรียนประถมนนทรี
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2562,13:51   อ่าน 88 ครั้ง