ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีประจำปี ๒๕๖๑ (๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ นายชาตรี นามคุณผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ศาลาอเนกประสงค์ โดยมีนายโสภณ สุขประเสริฐ ตำแหน่งครูโรงเรียนประถมนนทรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ฝึกความมีวินัย การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย หันมาสนใจกีฬา รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะและเสริมสร้างความสามัคคี
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2562,21:53   อ่าน 221 ครั้ง