ภาพกิจกรรม
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒, ป.๔ และ ป.๕ สอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (๒๘ ก.พ.๖๒)
สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครได้จัดทดสอบข้อสอบกลางชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สนามสอบโรงเรียนประถมนนทรี วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีนางสาวทัศนนันท์ เกลี้ยงไธสงหัวหน้าฝ่ายวิชาการดูแลความเรียบร้อยในการจัดสอบ
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2562,11:45   อ่าน 53 ครั้ง