ภาพกิจกรรม
การประเมินความสามารถด้านการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (๑๒ ก.พ.๖๒)
สำนักทดสอบทางการศึกษาร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครได้จัดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สนามสอบโรงเรียนประถมนนทรี วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีนายชาตรี นามคุณผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรีเป็นประธานสนามสอบและคณะกรรมการคุมสอบจากโรงเรียนทุ่งมหาเมฆจำนวน ๒ คน ในการนี้มีนางสาวทัศนนันท์ เกลี้ยงไธสง หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนประถมนนทรีให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,11:47   อ่าน 94 ครั้ง