ภาพกิจกรรม
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ๒ ก.พ.๒๕๖๒
วันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยมี นางนภาพร ศรีสันธพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสนามสอบโรงเรียนประถมนนทรี และ และมีนางสาวทัศนนันท์ เกลี้ยงไธสง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2562,02:28   อ่าน 254 ครั้ง